Water treadmill

Water treadmill

Water treadmill är träning på en löpband som är nedsänkt i en vatten tank. Tack vare att vattnet avlastar 70% av hundens vikt och avlastar lederna. Det gör att hunden kan ta ut full rörelseomfång och steglängd. Samtidigt ger vattnet ett motstånd, vilket ökar med hastigheten på rörelsen.  

Vattnet ger även viss stabilitet, vilket är en stor fördel för patienter med dålig balans, t ex vid ryggskador. Träningen i vatten stärker hela den längsgående ryggmuskulaturen och benmuskulaturen mycket effektivt och stimulerar hela rörelseapparaten, samtidigt som den är avslappnande.

Fördelen med water treadmill, jämfört med simning, är att hunden måste använda alla fyra ben och inte bara arbeta med frambenen. Hastighet och motstånd kan också regleras med hjälp av vattennivån, vilket ger en mer styrd träning. Eftersom träningen kan regleras på flera sätt, blir den individuellt anpassad, vilket ökar förutsättningarna för en bra rehabilitering.

Denna typ av träning passar både som rehabilitering efter skador och för friska hundar som behöver träna upp kondition, styrka eller gå ner i vikt.

Water treadmill är ett mycket bra alternativ även för hundar som inte är så förtjusta i att bada, då de känner en viss trygghet av att hela tiden ha markkontakt. Efter en lugn introduktion brukar även hundar som ogillar vatten, vänja sig vid treadmillen.

All träning i water treadmillen sker tillsammans med behörig personal!

 

Fördelar med träning i en water treadmill:

  • Bygger muskler

  • Stärker hundens kondition

  • Ökar uthålligheten

  • Ökar ämnesomsättningen och är skonsamt vid viktminskning. Hundar som bär på lite extra vikt och som har svårt att gå ner i vikt, har möjlighet att i vattnet få avlastning för lederna och samtidigt kunna jobba med konditionen och fettförbränning.

  • För äldre hundar, träning utan att lederna blir överbelastade.

  • Ger kontrollerad rörelseträning

  • Valbar vattennivå för att avlasta leden/lederna.

  • Hastighet och lutningen på bandet anpassas efter individen.

  • Bra både vid friskvårdsträning som vid rehabilitering.