Ekonomitjänster

 

Ekonomitjänster, utbud och priser


Ansvarig: Anna Östervall


Samtliga priser är angivna exkl. moms.
Faktureras i efterhand med 20 dagars kredit efter godkänd kreditprövning.


Fast pris löpande bokföring 
Alt 1. 1 – 25 verifikationer 695 kr/månad
Alt. 2 26 – 50 verifikationer 1295 kr/månad
Alt. 3 51 – 100 verifikationer 2095 kr/månad
Alt. 4 101 – 150 verifikationer 2795 kr/månad
Alt. 5 150 – 200 verifikationer 3725 kr/månad
Verifikationskostnad för enstaka verifikationer som passerar en gräns 29 kr/st.
Ex: En kund som val alt. 2 där jag en månad har bokfört 57 verifikationer debiterar jag 1295 kr för de första 50 verifikationerna och 7×29 kr för de resterande.

För dig som bara har ett fåtal verifikationer per månad och ändå vill ha dessa bokförda för varje månad erbjuder jag att bokföra dessa för 29 kr/verifikation.


Tjänster utöver löpande bokföring

Löneservice, leverantörsfakturor inkl betalning, fakturering, sortering, momsdeklaration och utskrifter av resultat- och balansrapporter.

595 kr/tim

Löpande bokförning går även att välja timdebitering.


Vid intresse och kontakt fyll i nedanstående: